Dvě gymnastky.

 

Rok 1927 byl rokem zrození dvou výjimečných žen, kterým sudičky daly do vínku životní osud - sportovní gymnastiku

23.července se narodila v Kunčí, v sokolské rodině
Lída Pejchová

4.září se narodila v Litomyšli v sokolské rodině
Miroslava Šplíchalová


Obě tyto ženy byly vychovávány v sokolských rodinách a věnovaly celý svůj život činnosti v sokole - nejzákladnějšímu cvičení na nářadí a atletice. V poválečné době po roce 1945, když se Sokol rozvinul v osvobozené vlasti setkali se obě tyto mladé ženy - sokolky - na závodech Východočeské župy Pippichovy, kterou reprezentovaly na přeborech ČOS.

Mirka Šplíchalová vynikla svým vítězstvím v Přeboru ČOS žen v roce 1950, pokračovala mnohými mistrovskými tituly ČSR a zakončila svoji kariéru účastí na OH v Melbourne v roce 1956. Osud ji nedopřál pokračovat, protože tragicky zemřela ve svých 30-ti letech v roce 1957.

Lída Pejchová závodila též do roku 1957 a bylo to trochu symbolické, jak sama Lída napsala: " Vždyť jsem tvrdila, že budu cvičit tak dlouho jako Mirka Šplíchalová, reprezentantka ČSR, která byla stejně stará a měla jsem ji velmi ráda. Když zemřela ve 30-letech, splnila jsem proto své předsevzetí a stala se trenérkou a snažila se děvčata dostat na vyšší úroveň."

V této době zasáhl opět osud a zavál bratra Mirky Šplíchalové do Chrudimi, kde nachází zaměstnání a nové bydliště s rodinou. Po smrti jeho sestry zanechal sportovní činnosti v lehké atletice a jeho krédem se stalo věnovat se sportovní gymnastice jako trenér. Jarda Šplíchal se setkal s Lídou Pejchovou ve sportovní škole dorostu sportovní gymnastiky v Chrudimi, kde trénovali mládež trenéři z Pardubic : Stárková, Hodrmentová a Kaštánek.
Tímto setkáním byla zpečetěna jejich budoucí spolupráce a rozkvět sportovní gymnastiky na Chrudimsku.

V roce 1951 přišla do Chrasti jako vedoucí pošty Lída Pejchová. V té době doznívají všude zbytky slavné sokolské tradice nářaďového tělocviku. To bylo v padesátých letech, kdy přestal být Sokol sokolem a přišla sjednocená tělovýchova. Takže několik generací dnes neví, že gymnastika byla dřív nářaďový tělocvik a pěstoval ji každý cvičenec.
Široká základna gymnastiky, kterou dával Sokol se zúžil na několik oddílů. Jedním z nich byl chrastecký oddíl, který byl založen v roce 1951 pod vedením Hugo Konvalinky, Jana a Jirky Besperáta, Lídy Pejchové a Míly Svobodové a bratří Machalových.
V roce 1952 se zúčastnila Lída Pejchová školení trenérů gymnastiky v Tyršově domě v Praze, kde se seznámila s Martou Stárkovou a Helenou Hodrmentovou z Pardubic. Z iniciativy Anny Rybákové byla založena v Chrudimi Sportovní škola dorostu ve sportovní gymnastice. Tyto tři trenérky zavedly do přípravy závodnic nějaký řád a podařilo se jim dát dohromady dobrou partu. V roce 1953 se do Chrudimi přistěhoval Jarda Šplíchal a vedl spolu s Kaštánkem z Pardubic chlapce.
Z Chrasti byly zařazeny Pavla Svobodová, Bláža Šantrůčková a Marie Mejtská. Další cvičenci byli z Chrudimi a Pardubic. V roce 1956 byla sportovní škola zrušena, ale spolupráce, resp. Odborná pomoc Lídy Pejchové chrudimskému oddílu byla nenahraditelná a obětavá. Prvního velkého závodu, Přeboru republiky v II. tř. se zúčastnily Lída Pejchová a Míla Svobodová za velmi dramatických okamžiků při zajištění jejich účasti.
V roce 1954 bylo dojednáno utkání s oddílem Praha-Spořilov a rozšířené družstvo o Pavlu Svobodovou , Mejtskou a Urválkovou zvítězilo.
Ještě v roce 1955 závodily na Celostátních přeborech za krajské družstvo II. tř. V roce 1957 na přeboru republiky v Hradci králové jako družstvo Míla a Pavla Svobodovy a Lída Pejchová obsadily 2. místo. V životě Lídy Pejchové to byl největší úspěch. V té době ji bylo 30 let.
V té době ještě v oddíle se připravovali dorostenci Jan Besperát, Karel Dostál a Zdeněk Kopečný a s dalšími závodníky z kraje získaly v přeboru republiky 4. místo
V 60tých letech přichází nová éra chrastecké gymnastiky. Přicházejí nadaná děvčata Jana Růžičková a Alena Černohorská a s nimi Věra Wassermandlová a Marcela Pýchová. Po vítězstvích v krajských přeborech postupovaly pravidelně do celostátních přeborů. Tyto děvčata se začaly v roce 1963 připravovat na mistrovskou třídu spolu s vynikajícími závodnicemi jako Věra Čáslavská a ostatní. V závodě juniorek v Litvínově byla Alena 12. a Jana 16. Výběrový závod juniorek v Nymburce - Alena Černohorská se dostala na 4. místo. Obě závodnice reprezentovali Československo na několika mezinárodních závodech a zvítězily ve finále Sportovních her v Nitře.
V roce 1963 oddíl začal pořádat pravidelně Květnový závod v památných dnech osvobozené republiky. Cvičilo se nejprve na všech nářadí, později pouze na kladině a v prostných ve třech kategoriích. Na závody se sjížděly závodnice z celé republiky. Oddíl v Chrasti se v těchto letech začíná roztáčet na plné obrátky. Objevují se další dobré závodnice a dobře si vedly Jůlie Růžičková, Věra Černohorská, Alena Husdorfová, Jana Pavlíková, Hana Zítková, Jana Zachová. Z dojíždějících to byly Zuzana Zábranská, Lenka Prudičová, Jana Procházková, Olga Feyglová. Z těch mladších Veronika a Oldřiška Víchovy, Alena a Miluška Desenské, Milada Adámková, Romana Burešová, Lenka Nováková, Lenka Hejduková, Jana Žemličkova a z těch nejmladších Hanka Dostálová, Jana Boučková, Jana Boušková, Markéta a Pavlína Divošovy, Lenka Bajgarová atd.
Další činností oddílu byla účast na různých okresních a krajských akcích v Chrudimi, Trutnově, Náchodě, Pardubicích a Hradci Králové.
Lída Pejchová se aktivně podílela jako organizátorka a hlavně hlasatelka při velkých podnicích krajského a celostátního charakteru v chrudimském oddíle.
Další pravidelnou akcí, kterou Lída Pejchová pořádala každoročně byly Gymnastické večery s určitým námětem na které čekali chrastečtí občané s velkým očekáváním. Lída vše vymyslela, napsala spojující text mnohdy s výchovným dopadem, nacvičila po stránce divadelní, gymnastické a taneční, ušila kostými, připravila hudbu, zkrátka vše - vše.
Za 26 let, kdy se tyto Gymnastiké večery v Chrasti uskutečnily vystřídala mnoho témat a kopírovala vždy současné události ve společnosti. Např. v roce 1969 "Za Tyršovými ideály" oživila sokolské ožití, ale i opětný zánik. V roce revolučním 25.4.1989 "Když všichni táhnem za jeden provaz. Poslední její večer byl v roce 1993 "Vzpoura v pekle".
V roce 1994 se poprvé Gymnastický večer neuskutečnil, ale Lída ho ještě plánovala. Veškerou aktivitu věnovala přípravě XII. Všesokolskému sletu. Sama vedla mladší a starší žákyně, dorostenky s míči a ženský Karneval. Sama se chystala a těšila se, že si zacvičí na Strahově. Bylo velkou tragédií, že se těch strahovských dní vůbec nedožila. Přede dnem. Kdy zvláštní vlaky odvážely cvičence do Prahy, její srdce dotlouklo. Nevyzpytatelné jsou pochody života a smrti.
Po odchodu Lídy Pejchové v roce 1994 pokračovaly v oddíle Alena Jírová - Černohorská, Marta Strouhalová - Picková, Veronika Pavlíková - Víchová, Jana Žemličková a Gabriela Kovárníková. Pořádaly dále "Květnový závod", který nazvaly také Memoriálem Lídy Pejchové.
Pro rodinné a pracovní starosti poslední "37. ročník Květnového závodu" uspořádaly v Chrasti v roce 2000. Proto se oddíl SG Chrudim ujal pokračování tohoto závodu k uctění její památky. 

 

Jaroslav Šplíchal oslavil 75.narozeniny

Legenda sportovní gymnastiky v Chrudimi.

14.4.2004 oslavil své životní jubileum Jaroslav Šplíchal, kterému je nyní úctyhodných 75 let. Každý, kdo tohoto člověka zná, musí být ohromen jeho stálou vitalitou. 
Původní profesí je učitel tělesné výchovy a v roce 1953 založil oddíl sportovní gymnastiky, který vede již 51 let. Za tuto dlouhou dobu měl spoustu výborných výsledků a naučil mnoho mladých lidí k lásce ke sportu. Po sametové revoluci v roce 1989 byl hlavním organizátorem znovuzrození Sokola u nás a stal se prvním starostou T.J. Sokol Chrudim. Nyní je dokonce předsedou odboru sportu Východočeské župy Pippichovy . Mimo to ještě stále aktivně pracuje v oddíle gymnastiky jako hospodář , trénuje žáky a jezdí jako rozhodčí na závody, jeho elán by mu mohl každý závidět.
Za všechny, které naučil pracovitosti, poctivosti a píli a na které měl vliv svým pozitivním myšlením, mu chci popřát dlouhá léta v plné síle, aby mohl být vzorem ještě pro mnoho mladých lidí.

 

Předsedkyně oddílu sportovní gymnastiky
Simona Hovorková

DSCN5571