Smutná událost !

splichalVe čtvrtek 22. září 2011 nás po tragické nehodě v Chrudimi navždy opustil celoživotní sportovní nadšenec a dlouhodobý člen předsednictva župy a předseda župního odboru sportu bratr Jaroslav Šplíchal.
        Narodil se v sokolské rodině dne 14.4.1929 jako mladší sourozenec pozdější olympioničky Miroslavy Šplíchalové – Brdíčkové, která v roce 1957 tragicky zahynula. Od mládí cvičil v Sokole, nejdříve závodil v lehké atletice a později se angažoval v různých sportovních funkcích jako trenér sportovní gymnastiky a současně se věnoval i lyžování. Zúčastnil se XI. Všesokolského sletu v roce 1948, kterého se současně zúčastnila celá jeho rodina. Po komunistickém puči byli infiltrovanými akčními výbory ze Sokola vyloučeni. Sokolský původ se stal v té době nežádoucí vizitkou pro život.
        Po vystudování Obchodní akademie a Vyšší školy pedagogické s aprobací na český jazyk a tělesnou výchovu zakotvil v Chrudimi, stal se učitelem tělesné výchovy v Odborném učilišti Transporty. Závodil v atletice, v košíkové a byl žádán jako kvalifikovaný rozhodčí. Trénoval děvčata v oddílu sportovní gymnastiky, který vedl přes 50 let, z mnohých vychoval i výborné cvičitelky. Jako učitel a gymnastický trenér dotáhl svou práci k vysoké úrovni. Aktivně se podílel na obnově sokolského hnutí v Chrudimi v roce 1989 – 1990. Na 10 let se stal starostou T.J. Sokol Chrudim a inicioval obnovu odboru sportu naší župy Východočeské - Pippichovy, jehož funkci předsedy vykonával do roku 2010.
        Za svoji práci byl vyznamenán ČOS bronzovou a stříbrnou medailí za zásluhy a je nositelem zlaté medaile JUDr. Karla Pippicha, která mu v roce 2010 byla udělena na valné hromadě župy. Město Chrudim mu za jeho činnost a zásluhy udělilo titul „OSOBNOST MĚSTA“.
        V bratru Jaroslavu Šplíchalovi ztrácíme kamaráda a skvělého člověka. Dělejme vše pro to, aby na nás mohl být v sokolském nebi hrdý.

 

Vznik oddílu

Oddíl sportovní gymnastiky založil v roce 1953 Jaroslav Šplíchal, který později vychoval mnoho cvičenek i cvičenců. Od devadesátých let pokračuje v trenérské práci jeho odchovankyňe Simona Hovorková, která má na svém kontě se svými gymnastkami také mnoho výborných výsledků. Nejúspešnější chrudimskou gymnastkou se stala Veronika Bočková, která byla zařazena do žákovské a pak i juniorské reprezentace. V roce 1993 získala titul mistrně republiky a celkem nasbírala 1 zlatou, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili z Mistrovství České republiky. Dalším obrovským úspěchem chrudimských sportovních gymnastek bylo třetí místo v I.lize družstev v ČR. Z MČR vybojovaly medaile pro Chrudim tyto závodnice: B.Stará, J.Faulhamerová, P.Zítková, R.Kandusová, D.Hlaváčová a K.Libá. V jejich úspěšné kariére pokračovala Zuzana Hovorková, která má dvakrát bronz z Mistrovství ČOS a úspešně závodila v I.i II.lize žen, kde získala svoji nejcennější medaili a to stříbro spolecně s družstvem Pardubic, kde hostovala.

Také z Mistrovství ČOS přivezla její děvčata mnoho cenných medailí, jmenovitě V.Bočková, D.Hlaváčová, K.Libá, D.Táborská, Z.Hovorková, P.Nevečeřalová, J.Novotná, K.Havlíková, K.Málková, D.Nešická.

Z další generace úspěšných chrudimských gymnastek můžeme představit Markétu Pecinovou, která krom dalších skvělých umístění získala i 5. místo na Mistrovství České republiky v roce 2003 v juniorkách. Další talentovanou závodnicí je Jana Novotná ze Zaječic, která sklízí úspěchy na závodech již od útlého věku a v nynější juniorské kategorii její sestavy dosahují velmi vysoké obtížnosti. Jejím posledním úspěchem na MCR bylo 4. místo v II. lize v závodě družstev. 

Úspěchu, kterých všechny tyto dívky dosáhly by nebylo bez obětavé práce talentované trenérky Simony Hovorkové, která už více jak 20 let 3-krát až 4-krát týdně učí, chytá a připravuje děti na soutěže v tělocvičně, mnoho víkendu rozhoduje jako rozhodčí I.tr. na závodech, pořádá a organizuje soustředění, školení trenéru a rozhodčích východočeského kraje, souteže pro gymnastky všech kategorií, shání dotace, sponzorské dary, vybavení tělocvičny, zajišťuje popularitu oddílu a nábory nových děvčat. To vše dělá bez nároku na jakoukoliv odměnu, pouze za uznání a poděkování některých rodičů a z lásky k tak vznešenému sportu. 

history_clip_image002_0001

160 let cvičení na nářadí na Chrudimsku

50 let sportovní gymnastiky v Chrudimi

1843.....Poprvé kdo cvičil na tělocvičném nářadí na Chrudimsku byl pred 160-ti lety Adolf Hájek, student práv, s kamarádem ze studii Šmídem. Cvičili na pivovarském dvoře v Nasavrkách u svého otce, kde byl sládkem.Vyrobili si sami hrazdu, bradla a koně. 1867.....Později, v roce 1867 po založení Sokola Chrudim, kdy byl tehdy již c.k.notářem v Nasavrkách, stal se Adolf Hájek náčelníkem Sokola Chrudim. Cvičilo se pouze v létě na zahradě kapucínského kláštera. Dojížděl tehdy ke cvičení dvakrát týdně ve svém kočáře taženým koňmi. 1918......Cvičení na nářadí se stalo v Sokole hlavní cvičební náplní a programem. Po dlouhém období v 19.století v Rakousku-Uhersku nastává mohutný rozmach sokolstva po vzniku Československé republiky v 20.století. 1940.....Po likvidaci Sokola za německé okupace v době druhé světové války v roce 1940 nastává krátké období pokračování činnosti Sokola po osvobození 1945.

1948.....Po komunistickém puči v roce 1948 započala opět likvidace Sokola a pro sokolské cvičitele a cvičence nastává období, kdy musí z donucení cvičit a pracovat pod jinými názvy. V té době vzniká nový název pro cvičení na nářadí s p o r t o v n í g y m n a s t i k a a po té i pro cvičení s náčiním u m e l ě c k á g y m n a s t i k a později moderní gymnastika.

1953.....V chrudimské sokolovně vzniká sportovní škola dorostu ve sportovní gymnastice pod vedením Marty Stárkové z Pardubic s trenérkami Lídou Pejchovou z Chrasti a Helenou Hodrmentovou. Chlapce cvičil Jarda Šplíchal z Chrudimi a Kaštánek z Pardubic. Dorostence v Sokole, kterému se tak stále říkalo, cvičil Josef Bena, původem cvičitel z Litomyšle. 1955.....Cvičenci ze sportovní školy dorostu nacvičili spolu se studenty FTVS Praha náročnou skladbu s pérovými můstky a vystoupili s ní úspešně na spartakiádě v Praze. 1956.....Po zrušení sportovní školy vzniká ze zbytku cvičenek a cvičencu oddíl sportovní gymnastiky při TJ Transporta Chrudim pod vedením Jaroslava Šplíchala. 1959.....Velké oživení zájmu o cvičení nastalo díky úcasti našich cvičencu na Festivalu mládeže ve Vídni ve skladbě dorostenců. 1960.....Další nárocná skladba pro dorostence a dorostenky byla "Zapalte ohně na horách". Skladba měla mnoho akrobatických prvků a přivedla do našeho kolektivu mnohé nové cvičence a cvičenky. V šedesátých letech vůbec nastává v našem kolektivu velký rozmach výkonnosti a závodu ve sportovní gymnastice. Objevuje se zde i umělecká gymnastika pod vedením cvičitelky žákyn Nadišonské. 1963.....Nábor malých děvčátek děláme spolecně jak pro SG tak pro UG a cvičíme se všemi obě odvětví.Závodnice se zúčastňují závodu zprvu v obou sportech. V této době také vyrábíme velkou trampolínu a tak cvičíme i na ní. První úspěšnou závodnicí v této všestrannosti byla Olga Feyglová. Později se závodnice specializují, ale oddíl máme společný. 1967.....Při desátém výročí úmrtí reprezentantky ČSR ve sportovní gymnastice Mirky Brdíckové-Šplíchalové, zakládáme na její počest tradici Memoriálu ve cvičení na bradlech a přeskoku. Jezdíme každorocně o prázdninách na letní tábory do Sokolovny v Litomyšli. Nejmohutnejší výcvikový tábor pořádáme na Bradle v roce 1967 jak pro SG tak pro MG. Potvrzením naší dobré trenérské práce byla účast našich cvičenců Antonína Balcara a Pavla Závorky na vystoupení předních gymnastů na světové výstavě Expo v Kanadě. 1968.....Tragicky musel být ukončen prázdninový tábor v Litomyšli, kdy nám ho zlikvidovala krátce po zahájení sovětská okupační armáda 21.srpna 1968. Velkým úsilím jsme si vybudovali specializované gymnastické sály v Tyršove domě v 1.poschodí. Od této doby jsou naše tréninky intenzivnejší a rozšiřuje se trenérská základna. Nastává nová éra našeho oddílu, dívky dosahují výborné výkony v rámci kraje i republiky, ale chlapci zcela zmizeli z našeho oddílu. 1970.....Nejúspěšnější naše závodnice v umělecké gymnastice Ivana Štastná získává v roce 1970 titul Mistryně České republiky v UG. 1972.....Seznamujeme se s gymnastickými přáteli z Lokomotiva Dassau a nastává období vzájemných přátelských utkání a výměna na prázdninových táborech. Společný tábor byl uskutečněn u plovárny v Holeťíně a v zimě na lyžích v německém Jöhstadtu. V roce 1972 naše gymnastky pochodují spolu s učni učiliště Transporta Chrudim do Prahy na sjezd ROH. 1973.....Naše nejlepší závodnice Laděna Pikorová a Milena Šplíchalová se zúčastňují závodu Mistrovské třídy ve sportovní gymnastice v Martině na Slovensku. 1975.....Po rekonstrukci původní sokolovny a přístavbě byla otevřena nová sportovní hala, kde je možno instalovat veškeré gymnastické nářadí. Nastává období, kdy v této hale pořádáme velké závody. Od této doby přemísťujeme ze sokolovny do haly náš Memoriál a pořádáme i krajské přebory. 1977.....Náš oddíl byl pověřen pořadatelstvím Finále středoškolských her ve sportovní gymnastice dívek a chlapců. 1978.....V našem areálu bylo soustředění juniorského družstva ČSSR děvčat a následovalo mezinárodní utkání juniorek Československa a Rumunska. Ve stejném roce byl náš oddíl pověřen pořádáním závodu "Pohár únorového vítězství", ke kterému jsme dostali hojné dotace od státu. Závod byl po sportovní stránce výborný. Jednalo se o soutež družstev žen a mužů. Byli jsme pořadateli plných 10 roku. 1980.....Připravili jsme také Přebor ČSSR ve SG II.výkonnostní třídy mládeže. Další velkou akcí byl Přebor ČSSR žáků a dorostenců a přebor dorostenek a žen. Tyto závody byly velmi náročné na organizaci, ale v té dobe jsem měl dosti spolupracovníků, kteří mi pomohli tyto závody uskutečnit a s žáky z učilište jsem připravoval závodiště. Tehdy jsme vždy stěhovali celou gymnastickou Reuter podlahu ze sálu v Tyršově domě po schodech do haly. 1987.....Nejúspešnejší akcí byl sraz bývalých gymnastek našeho oddílu a účast spoluzávodnic Mirky Brdíckové-Šplíchalové :Nositelka zlaté olympijské medaile Milena Müllerová-Folberová dále Vlasta Březinová, Dr. Lenka Tomášková a Vlasta Třešnáková. Soucasně jsme oslavili 120.výročí založení Sokola Chrudim a byli pozváni všichni dosud žijící chrudimští sokolové. Politická situace se uvolňovala a tak se mohla tato akce konat.Vydali jsme brožuru o historii Sokola v Chrudimi a oddílu gymnastiky. 1989.....Velký zlom v naší činnosti nastal pádem komunistického režimu v listopadu 1989. 1990.....Náš oddíl sportovní gymnastiky přechází po založení Tělocvičné jednoty Sokol Chrudim jako první sportovní oddíl v Chrudimi pod ČOS. V tomto období přebírá vedení oddílu sportovní gymnastiky moje bývalá závodnice a dnes výborná trenérka Simona Hovorková - Mňuková 1993.....Naše závodnice navazují a dokonce výkonností překonávají cvičenky z minulých let. Dokladem toho je, že mladší žákyně Veronika Bočková získává titul Mistryně České republiky a později je zařazena do výběru juniorské reprezentace.

Dalšími republikovými medailistkami byly Barbora Stará, Jana Faulhamerová, Petra Zítková, Radka Kandusová, Darina Hlaváčová a nejčerstvejší stříbrnou medaili z II.ligy má Zuzana Hovorková. Všechna tato děvčata dovedla na nejvyšší stupně trenérka Simona Hovorková.

2000.....K vysokým výkonum a také k lásce k tomuto sportu přivedla mnoho dalších závodnic, např. Kateřinu Libou, Dorotu Táborskou, Petru Nevečeřalovou, Alenu Kubelkovou, Anetu Raticovou, Alenu Starou, Markétu Pecinovou, Janu Novotnou,..... Ve výčtu bychom mohli pokračovat, protože se objevují nová mladší děvčata, která za pomoci trenérky Marty Strouhalové - Pickové odchovaňkyně Lídy Pejchové, získávají výborné základy pro budoucí úspěchy.

Na závěr musíme zdůraznit, že náš sport a hlavne naše sportovní gymnastika stále baví a všem děvčatům, která prošla leckdy i tvrdým tréninkem, pomohla k uplatnění v osobním i pracovním životě.

S. Hovorková, J. Šplíchal, M.Strouhalová
S. Hovorková , J. Šplíchal, M.Strouhalová